dr hab. Andrzej Sobczak

Profesor Szkoły Głównej Handlowej